О нама

Основна школа „Свети Сава“ у Гложану спада у ред школа са не тако дугом али богатом традицијом. Свечано је отворена 5. септембра 1997. године. Матична школа располаже са 8 учионица; 3 кaбинета( физика, хемија, физичко васпитање) и кабинетом имформатике; школском библиотеком са преко  3000 књига; трпезаријом и кухињом са преко 250 оброка; три кацеларијске просторије. За наставу физичког васпитања користи се спортски терен (ногомет, рукомет, кошарка, одбојка, атлетика), док се у зимском периоду настава изводи у учионицама и у холу школе. Школа има два издвојена одељења у оближњим селима Стајковцу и Батуловцу. Стара зграда четворогодишње школе у Стајковцу реновирана је у октобру 1999.године чиме су ученицима омогућени бољи услови за рад и пријатнији амбијент. У току школске 2000/2001.године адаптирана је и школска зграда у Батуловцу.
 
Школу похађа 318 ученика и тај се број повећава сваке године. Школа има мотивисани и амбициозни наставни кадар и високе образовне стандарде. Из искуства је познато да се права ефикасност у учењу и добри резултати постижу у условима који обезбеђују радну, инспиративну атмосферу у којој ученици могу да уче, изражавају своју индивидуалност и таленте. Наша школа се залаже за уважавање потреба ученика, њихово свестрано испољавање, квалитетно образовање, напредовање и задовољство у раду.
У школи се улажу максимални напори за обезбеђење материјално – техничких и кадровских услова за квалитетно извођење образовно – васпитног процеса. Ученици имају адекватне услове за рад и радна клима у школи je повољна. У настави се све више примењују савремена наставна средства.

Поред саме наставе, велика пажња посвећује се активностима везаним за културно – забавни живот и ученици поред образовних имају прилике да учествују у манифестацијама забавног садржаја као што су школске приредбе, спортска такмичења, излети, екскурзије, израда школског часописа.. Све ово има за циљ да ученици доживљавају школу не само као место где ће стицати нова знања, већ и као место где се могу забавити и дружити, а у наставницима, када затреба, имати подршку и искрене саветодавце. Резултати добре комуникације и позитивних резултата рада видљивији су из године у годину што утиче на сталну мотивисаност за рад и наставног особља и ученика.

Праћење напредовања наших ученика и по завршетку основне школе уверава нас да смо на добром путу и да можемо у великој мери бити сигурни да ће наш рад, стручно усавршавање, стално осавремењавање метода рада, наставних средстава и неговање међусобних односа поштовања и сарадње допринети да наши ученици спремно одговоре на захтеве савременог друштва и испуне своје животне циљеве.

Мисија и визија наше школе

Наша школа тежи да одржи углед и традицију да уз квалитетно образовање пружи ученицима услове за развијање критичког мишљења, одговорности и самосталности, а наставницима могућност усавршавања и напредовања. Основна мисија наше школе је да подстиче развој личности наших ученика, њихове индивидуалности, креативности, такмичарског духа, критичког мишљења као и њихово оспособљавање за формирање вредносних ставова у циљу сналажења у друштвеном окружењу кроз одрживи развој.

У наредном периоду три године желимо да постанемо још модернија школа у којој ће ученици, наставници, родитељи и представници локалне заједнице у топлој атмосфери међусобне сарадње бити активни учесници васпитно-образовног процеса. Желимо школу која тежи активној улози у друштвеном окружењу, ослушкивању његових потреба кроз остварење и задовољење својих потреба, а у складу са интересима окружења. Желимо школу која ће ићи у сусрет друштвеним променама, у којој ће унутрашња реформа стално трајати.

Органи школе

Scroll to Top