• ДОБРО ДОШЛИ У НАШУ ШКОЛУ

    Основна мисија наше школе је да подстиче развој личности наших ученика, њихове индивидуалности, креативности, такмичарског духа, критичког мишљења.

  • МИСИЈА ШКОЛЕ

    Желимо да их оспособимо за формирање вредносних ставова у циљу сналажења у друштвеном окружењу кроз одрживи развој.

  • ВИЗИЈА ШКОЛЕ

    Желимо школу која тежи активној улози у друштвеном окружењу, ослушкивању његових потреба кроз остварење и задовољење својих потреба, а у складу са интересима окружења.

Јавна набавка мале вредности: Намирнице за ужину ученика
петак, 04 април 2014 01:00
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013, 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 12/3 од 10.04.2014. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 12/5 од 10.04.2014. године припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – намирнице за ужину ученика ЈН бр. 12/2014

Преузмите:
 
 
Прослава 8. марта за маме и баке
понедељак, 24 март 2014 20:29

У петак 7.марта у нашој школи обележен је Међународни празник посвећен женама - Дан жена. Ученици млађих разреда су заједно са својим учитељима припремили пригодан програм који се састојао од богатог рецитала, песама малог хора и сценског приказа текста “Ах, ти дечаци“. Овај разноврсни програм завршен је наступом фолклора који је извео игре из лесковачког краја и одушевио све присутне.

Поред програма, хол школе био је украшен паноима са ликовним радовима наших креативних ученика.

Ученици су на свој начин, приредбом, игром и прелепом атмосфером улепшали дан мамама и бакама, али и свим запошљенима.

 


 
Портфолио
понедељак, 10 март 2014 14:37
Правилник о сталном стручном усавршавању (Службени гласник 85/2013.) прописује да је портфолио, од 3. марта 2014, обавезан. Став 2. Члана 20. гласи: Наставник, васпитач и стручни сарадник систематично прати, анализира и вреднује свој образовно-васпитни рад, развој компетенција, своје напредовање и професионални развој и чува у одређеном облику најважније примере из своје праксе, примене наученог током стручног усавршавања, лични план професионалног развоја.
 
Зашто је потребан портфолио наставника?
 
Систематизује самопраћење и праћење рада.
Отвара пут за стицање звања запосленима.
Конципиран је на основу закона и правилника.
 
Преузмите:
 
 
Дан школе
четвртак, 30 јануар 2014 12:47
Реч директора
 
"Циљ без плана је само...жеља"
 
ОШ "Свети Сава“ у Гложану спада у ред школа са не тако дугом али богатом традицијом. Има мотивисани и амбициозни наставни кадар и високе образовне стандарде. Из искуства је познато да се права ефикасност у учењу и добри резултати постижу у условима који обезбеђују радну, инспиративну атмосферу у којој ученици могу да уче, изражавају своју индивидуалност и таленте. Наша школа се залаже за уважавање потреба ученика, њихово свестрано испољавање, квалитетно образовање, напредовање и задовољство у раду.
У школи се улажу максимални напори за обезбеђење материјално – техничких и кадровских услова за квалитетно извођење образовно – васпитног процеса. Ученици имају адекватне услове за рад и радна клима у школи je повољна. У настави се све више примењују савремена наставна средства.
Поред саме наставе, велика пажња посвећује се активностима везаним за културно – забавни живот и ученици поред образовних имају прилике да учествују у манифестацијама забавног садржаја као што су школске приредбе, спортска такмичења, излети, екскурзије, израда школског часописа... Све ово има за циљ да ученици доживљавају школу не само као место где ће стицати нова знања, већ и као место где се могу забавити и дружити, а у наставницима, када затреба, имати подршку и искрене саветодавце. Резултати добре комуникације и позитивних резултата рада видљивији су из године у годину што утиче на сталну мотивисаност за рад и наставног особља и ученика.
Наша школа је фебруара месеца прошле године вреднована и од стране Министарства просвете. Тим за спољашње вредовање, састављен од представника Министарства и Завода, на основу увида у школску документацију, опсервације часова редовне наставе и других активности приликом посете школи, резултата интервјуа (разговора) са ученицима млађих и старијих разреда, родитељима, наставницима, стручним сарадницима, директором и члановима Школског одбора, извршио је процену квалитета рада школе у 7 кључних области квалитета. Тим за спољашње вредновање оценио је општи квалитет рада ОШ „Свети Сава“ у Гложану оценом 3.
Школу карактерише изузетна сарадња са родитељима, што се нарочито огледа у укључивању родитеља у школским активностима и манифестацијама. За време обележавања Дечје недеље организована је ликовна креативна радионица ученика и родитеља где су израђиване играчке од природних матерјала. Хол школе био је пун веселих лица деце и родитеља који су радили на заједничком задатку. Било је задовољство видети њихове креације.
Мисија ове школе је да образује младе људе амбициозног, креативног и предузетничког духа уз подстицање развоја сваког ученика - интелектуалног, друштвеног, емотивног, физичког, духовног и моралног.
Праћење напредовања наших ученика и по завршетку основне школе уверава нас да смо на добром путу и да можемо у великој мери бити сигурни да ће наш рад, стручно усаврша-вање, стално осавреме-њавање метода рада, наставних средстава и неговање међусобних односа поштовања и сарадње допринети да наши ученици спремно одговоре на захтеве савременог друштва и испуне своје животне циљеве.

 
Тим за професионалну оријентацију, школска 2013/2014. година
петак, 27 децембар 2013 15:37
 
Савремено доба ставља пред школу изазов који утиче на све сегменте рада у школи, почев од наставе и учења, па до организације и управљања школом. Захтева се од свих људи да сами собом управљају, сами делују, сами себе мотивишу и сами уче о томе како постати самосталан креатор властите будућности. Програм професионалне оријентације део је иницијативе да се активно учење негује у школама. То је поље на коме ученици вежбају и откривају способности и умећа која се односе на живот. Добијају информације о даљем школовању и свету занимања, откривају интересовања, способности, слоности а све у циљу грађења такве личности која ће бити у стању да активно и одговорно истражује путеве сопственог школовања, рада, усавршавања и каријере. Школа има задатак да препозна и изгради код ученика основне вредности, да осветли његове највеће потенцијале и способности, оспособи ученика да сам бира информације и одговорно доноси одлуке о даљем школовању, а и после тога, о кретању кроз свет рада. У вези са тим, на почетку школске 2013 / 2014. године у нашој школи формиран је тим за Професионалну оријентацију након присуства базичној обуци. Направљен је Акциони план за школску 2013/2014. годину и унет је у ГПР и ШРП у виду анекса. Садржаји програма ПО су тако конципирани да се реализују кроз различите облике образовно-васпитног рада, као што су: радионице у оквиру часова одељењског старешине, часова Грађанског васпитања, Ликовне културе, Српског језика и Информатике. Поједине радионице реализује Тим за ПО. Све радионице које су планиране за прво полугодиште школске 2013/2014. године су реализоване. У VII разреду одржано је 12 радионица, а у VIII разреду 14. Сви носиоци активности у реализацији садржаја ПО (наставници, одељењске старешине, педагог као и стручњаци за ПО) учествују подједнако у раду и стално сарађују. Сви заједно пружају континуирану помоћ ученицима при самопроцењивању сопствених способности и интересовања. У школи имамо и кутак за ПО где су изложени радови ученика и фотографије са радионица. Можемо се похвалити тиме да су ученици седмог и осмог разреда са пуно воље и интересовања узели учешће у радионицама ПО. Желели бисмо да у наредном периоду у реализовање радионица ПО више укључимо и родитеље. Наш циљ јесте оспособљавање ученика за откривање њихових талената и потенцијала и што лакше доношење одлуке о даљем школовању и будућем занимању.
 

 
Друго место на литерарном конкурсу „Каквог наставника желим“
субота, 07 децембар 2013 17:34

 

Милица Митић и Наталија Јовић, обе ученице одељења VI2 наше школе освојиле су другу награду на литерарном конкурсу Каквог наставника желимкоји је расписао Центар за стручно усавршавање у образовању у Лесковцу, поводом 3. рођендана Центра. Додела награда била је 5. децембра у 12 часова у просторијама Центра. Том приликом изложени су и ликовни радови са истоименог конкурса. Пристигло је 112 литерарних радова у категорији од I до VIII разреда. Прва 3 места читала су своје радове пред публиком. Миличина и Наталијина заједничка песма награђена је дипломама и пригодним поклонима. Том приликом и школа је добила захвалницу за учешће.

 

Прочитајте песму

 


 
« ПочетакПретходна11121314151617181920СледећаКрај »

Страна 17 од 21

ШКОЛСКА ДОКУМЕНТА

 skolska dokumenta

Школски развојни план

План рада тима за самовредновање рада школе

Распоред звоњења

Распоред писмених и контролних задатака, прво полугодиште, школска 2019/2020.

Правилник о оцењивању ученика

Ритам рада ненаставног особља

Посебан протокол за заштиту деце и ученика

План рада тима за заштиту деце од насиља

Распоред часова слободних активности додатне и допунске наставе

Кодекс понашања

План рада ђачког парламента

Број ученика по полу и разредима - школска 2017/2018. година

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Летопис школе за школску 2015/2016. годину

План реализације програма професионалне оријентације

План јавних набавки

Финансијски планови и завршни рачуни

Акт о поступању са донацијама

Правилник о управљању сукобом интереса

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Правилник о награђивању и санкционисању наставника

КОНТАКТ

 

kontakt
 

Телефон/факс: 016/3869-982

e-mail: osglozane@neobee.net

Више>>>

FACEBOOKПЧЕЛИЦЕ

 
pcelice

 

МАЛА МАТУРА

 

 

mala matura

СВЕТИ САВА

 
sveti-sava
 

Copyright © Основна школа "Свети Сава", Гложане. Дизајн и израда: Учасофт.