• ДОБРО ДОШЛИ У НАШУ ШКОЛУ

    Основна мисија наше школе је да подстиче развој личности наших ученика, њихове индивидуалности, креативности, такмичарског духа, критичког мишљења.

  • МИСИЈА ШКОЛЕ

    Желимо да их оспособимо за формирање вредносних ставова у циљу сналажења у друштвеном окружењу кроз одрживи развој.

  • ВИЗИЈА ШКОЛЕ

    Желимо школу која тежи активној улози у друштвеном окружењу, ослушкивању његових потреба кроз остварење и задовољење својих потреба, а у складу са интересима окружења.

Упис првака
среда, 01 април 2015 14:05

upis-prvaka

 
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - екскурзија ученика за школску 2014/2015. годину
субота, 28 март 2015 07:42
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 14/2015), у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке o покретању поступка јавне набавке број 04/2 од 27.03.2015. и Решења  o образовању комисије за јавну набавку број  04/3 од 27.03.2015. припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – екскурзија ученика за школску 2014/2015. годину ЈН бр. 04/2015.
 
Преузмите:
 

 

 
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – екскурзија ученика за школску 2014/2015. годину
субота, 07 март 2015 10:51
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 14/2015), у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 03/2 од 02.03.2015. и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 03/3 од 02.03.2015. припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – екскурзија ученика за школску 2014/2015
ЈН бр. 03/2015.
 
Преузмите:
 
 
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – превоз запослених и ученика
четвртак, 19 фебруар 2015 07:58
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01/2 од 02.02.2015. године и Решења број 01/3 од 02.02.2015. године о образовању комисије за јавну набавку број 01/2015, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – превоз запослених и ученика
ЈН бр. 01/2015.
 
Преузмите:
 
 
Јавна набавка мале вредности - превоз запослених и ученика
субота, 14 фебруар 2015 08:35
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01/2 од 02.02.2015. године и Решења број 01/3 од 02.02.2015. године о образовању комисије за јавну набавку број 01/2015, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – превоз запослених и ученика ЈН бр. 01/2015.
 
Преузмите:
 
 
Јавнa набавка мале вредности - намирнице за ужину ученика
субота, 14 фебруар 2015 08:31
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 02/2 од 02.02.2015. године и Решења  број 02/3 од 02.02.2015. године о образовању  комисије за јавну набавку број 02/2015, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – намирнице за ужину ученика ЈН бр. 02/2015.
 
Преузмите:
 
 
« ПочетакПретходна11121314151617181920СледећаКрај »

Страна 14 од 21

ШКОЛСКА ДОКУМЕНТА

 skolska dokumenta

Школски развојни план

План рада тима за самовредновање рада школе

Распоред звоњења

Распоред писмених и контролних задатака, прво полугодиште, школска 2019/2020.

Правилник о оцењивању ученика

Ритам рада ненаставног особља

Посебан протокол за заштиту деце и ученика

План рада тима за заштиту деце од насиља

Распоред часова слободних активности додатне и допунске наставе

Кодекс понашања

План рада ђачког парламента

Број ученика по полу и разредима - школска 2017/2018. година

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Летопис школе за школску 2015/2016. годину

План реализације програма професионалне оријентације

План јавних набавки

Финансијски планови и завршни рачуни

Акт о поступању са донацијама

Правилник о управљању сукобом интереса

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Правилник о награђивању и санкционисању наставника

КОНТАКТ

 

kontakt
 

Телефон/факс: 016/3869-982

e-mail: osglozane@neobee.net

Више>>>

FACEBOOKПЧЕЛИЦЕ

 
pcelice

 

МАЛА МАТУРА

 

 

mala matura

СВЕТИ САВА

 
sveti-sava
 

Copyright © Основна школа "Свети Сава", Гложане. Дизајн и израда: Учасофт.