• ДОБРО ДОШЛИ У НАШУ ШКОЛУ

    Основна мисија наше школе је да подстиче развој личности наших ученика, њихове индивидуалности, креативности, такмичарског духа, критичког мишљења.

  • МИСИЈА ШКОЛЕ

    Желимо да их оспособимо за формирање вредносних ставова у циљу сналажења у друштвеном окружењу кроз одрживи развој.

  • ВИЗИЈА ШКОЛЕ

    Желимо школу која тежи активној улози у друштвеном окружењу, ослушкивању његових потреба кроз остварење и задовољење својих потреба, а у складу са интересима окружења.

Одлука о додели уговора - екскурзија за ученике
уторак, 15 март 2016 19:42

Погледајте:

Одлука о додели уговора - екскурзија за ученике

 
Конкурсна документација за јавну набавку услуга - превоз запослених и ученика
понедељак, 07 март 2016 20:13
На основу чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), сачињена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ И УЧЕНИКА ОШ „СВЕТИ САВА“ У ГЛОЖАНУ У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – РЕДНИ БРОЈ 02/2016.
 
Преузмите:
 
 
Конкурсна документација за јавну набавку услуга - екскурзија за ученике за школску 2015/2016. годину
субота, 05 март 2016 01:00
На основу чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), сачињена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА - ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015./2016. У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – РЕДНИ БРОЈ 01/2016.
 
Преузмите:
 
 
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
петак, 05 фебруар 2016 13:04
Преузмите:
 
 
Дан школе
четвртак, 04 фебруар 2016 19:32
Савиндан, уједно и Дан школе, затекао нас је ове школске године у добром расположењу, вредне и разигране. У друштву одабраних гостију, пензионисаних радника школе, родитеља, наставника, награђених ученика и осталих, пригодним програмом посветили смо овај дан лику  Светог Саве у духу наше историје и традиције.
Ми идемо Савиним стопама!
 
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
четвртак, 03 децембар 2015 01:00
Нa oснoву члaнa 16. стaв 1. Зaкoнa o зaштити узбуњивaчa (дaљe: Зaкoн) и Прaвилникa o нaчину унутрaшњeг узбуњивaњa, нaчину oдрeђивaњa oвлaшћeнoг лицa кoд пoслoдaвцa, кao и другим питaњимa oд знaчaja зa унутрaшњe узбуњивaњe кoд пoслoдaвцa кojи имa вишe oд дeсeт зaпoслeних (дaљe: Прaвилник), Школски одбор Основне школе „Свети Сава“, дoнoси: ПРAВИЛНИК O ПOСTУПКУ УНУTРAШЊEГ УЗБУЊИВAЊA.
 
Преузмите:
 
 
« ПочетакПретходна11121314151617181920СледећаКрај »

Страна 12 од 21

ШКОЛСКА ДОКУМЕНТА

 skolska dokumenta

Школски развојни план

План рада тима за самовредновање рада школе

Распоред звоњења

Распоред писмених и контролних задатака, прво полугодиште, школска 2019/2020.

Правилник о оцењивању ученика

Ритам рада ненаставног особља

Посебан протокол за заштиту деце и ученика

План рада тима за заштиту деце од насиља

Распоред часова слободних активности додатне и допунске наставе

Кодекс понашања

План рада ђачког парламента

Број ученика по полу и разредима - школска 2017/2018. година

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Летопис школе за школску 2015/2016. годину

План реализације програма професионалне оријентације

План јавних набавки

Финансијски планови и завршни рачуни

Акт о поступању са донацијама

Правилник о управљању сукобом интереса

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Правилник о награђивању и санкционисању наставника

КОНТАКТ

 

kontakt
 

Телефон/факс: 016/3869-982

e-mail: osglozane@neobee.net

Више>>>

FACEBOOKПЧЕЛИЦЕ

 
pcelice

 

МАЛА МАТУРА

 

 

mala matura

СВЕТИ САВА

 
sveti-sava
 

Copyright © Основна школа "Свети Сава", Гложане. Дизајн и израда: Учасофт.