• ДОБРО ДОШЛИ У НАШУ ШКОЛУ

    Основна мисија наше школе је да подстиче развој личности наших ученика, њихове индивидуалности, креативности, такмичарског духа, критичког мишљења.

  • МИСИЈА ШКОЛЕ

    Желимо да их оспособимо за формирање вредносних ставова у циљу сналажења у друштвеном окружењу кроз одрживи развој.

  • ВИЗИЈА ШКОЛЕ

    Желимо школу која тежи активној улози у друштвеном окружењу, ослушкивању његових потреба кроз остварење и задовољење својих потреба, а у складу са интересима окружења.

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - превоз запослених и ученика
понедељак, 07 март 2016 20:13
На основу чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), сачињена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ И УЧЕНИКА ОШ „СВЕТИ САВА“ У ГЛОЖАНУ У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – РЕДНИ БРОЈ 02/2016.
 
Преузмите:
 
 
Конкурсна документација за јавну набавку услуга - екскурзија за ученике за школску 2015/2016. годину
субота, 05 март 2016 01:00
На основу чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), сачињена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА - ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015./2016. У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – РЕДНИ БРОЈ 01/2016.
 
Преузмите:
 
 
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
петак, 05 фебруар 2016 13:04
Преузмите:
 
 
Дан школе
четвртак, 04 фебруар 2016 19:32
Савиндан, уједно и Дан школе, затекао нас је ове школске године у добром расположењу, вредне и разигране. У друштву одабраних гостију, пензионисаних радника школе, родитеља, наставника, награђених ученика и осталих, пригодним програмом посветили смо овај дан лику  Светог Саве у духу наше историје и традиције.
Ми идемо Савиним стопама!
 
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
четвртак, 03 децембар 2015 01:00
Нa oснoву члaнa 16. стaв 1. Зaкoнa o зaштити узбуњивaчa (дaљe: Зaкoн) и Прaвилникa o нaчину унутрaшњeг узбуњивaњa, нaчину oдрeђивaњa oвлaшћeнoг лицa кoд пoслoдaвцa, кao и другим питaњимa oд знaчaja зa унутрaшњe узбуњивaњe кoд пoслoдaвцa кojи имa вишe oд дeсeт зaпoслeних (дaљe: Прaвилник), Школски одбор Основне школе „Свети Сава“, дoнoси: ПРAВИЛНИК O ПOСTУПКУ УНУTРAШЊEГ УЗБУЊИВAЊA.
 
Преузмите:
 
 
Вуков дан - 2015
понедељак, 23 новембар 2015 18:50
Дан просветних радника, 7. новембар, посвећен лику и делу Вука Стефановића Караџића, обележен је у школи програмом који су припремили чланови хорске, рецитаторске, драмске и фолклорне секције. Уз велику вољу, ентузијазам и раздраганост ученика, овај дан протекао је у дивном расположењу а томе су допринели и наши драги гости - будући прваци из предшколске установе у Гложану.
 
« ПочетакПретходна11121314151617181920СледећаКрај »

Страна 11 од 20

КОНТАКТ

 

kontakt
 

Телефон/факс: 016/3869-982

e-mail: osglozane@neobee.net

Више>>>

FACEBOOKПЧЕЛИЦЕ

 
pcelice

 

МАЛА МАТУРА

 

 

mala matura

СВЕТИ САВА

 
sveti-sava
 

Copyright © Основна школа "Свети Сава", Гложане. Дизајн и израда: Учасофт.