Школска документа

Планови

Годишњи план рада школе, школска 2021/2022. година

Школски развојни план, 2021-2024.

План реализације програма заштите од насиља, злостављања и занемаривања

План реализације програма спречавања дискриминације

План рада тима за самовредновање рада школе

План јавних набавки, 2021. година

Посебан протокол за заштиту деце и ученика

План рада тима за заштиту деце од насиља

План рада ђачког парламента

План реализације програма професионалне оријентације

Распореди

Распоред писмених и контролних вежби - друго полугодиште школске 2021/2022. године

Распоред писмених и контролних вежби - прво полугодиште школске 2021/2022. године

Распоред звоњења

Ритам рада ненаставног особља

Распоред часова слободних активности додатне и допунске наставе

Правилници

Правилник о оцењивању ученика

Кодекс понашања

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о управљању сукобом интереса

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Правилник о награђивању и санкционисању наставника

Ученици

Број ученика по полу и разредима - школска 2017/2018. година

Летопис

Летопис школе за школску 2021/2022. годину

Летопис школе за школску 2015/2016. годину

Финансијски планови и завршни рачуни

Финансијски планови и завршни рачуни

Акт о поступању са донацијама

 

ШКОЛСКА ДОКУМЕНТА

 skolska dokumenta
 
Идите ОВДЕ за све документе.

ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ

dualno-baner

КОНТАКТ

 

 

kontakt
 

 

Телефон/факс: 016/3869-982

e-mail: osglozane@gmail.com

Више>>>

FACEBOOKПЧЕЛИЦЕ

 
pcelice

 

МАЛА МАТУРА

 

 

mala matura

СВЕТИ САВА

 
sveti-sava
 

Copyright © Основна школа "Свети Сава", Гложане. Дизајн и израда: Учасофт.