header
ДОБРО ДОШЛИ У НАШУ ШКОЛУ

Чему стремимо?

Наша школа тежи да одржи углед и традицију да уз квалитетно образовање пружи ученицима услове за развијање критичког мишљења, одговорности и самосталности, а наставницима могућност усавршавања и напредовања.

Мисија

Подстичемо развој личности наших ученика, њихове индивидуалности, креативности, такмичарског духа, критичког мишљења као и њихово оспособљавање за формирање вредносних ставова у циљу сналажења у друштвеном окружењу кроз одрживи развој.

Шта даље?

У наредном периоду желимо да постанемо још модернија школа у којој ће ученици, наставници, родитељи и представници локалне заједнице у топлој атмосфери међусобне сарадње бити активни учесници васпитно-образовног процеса.

ученика
0
година постојања
0
издвојена одељења
0

Основна школа „Свети Сава“ у Гложану спада у ред школа са не тако дугом али богатом традицијом. Свечано је отворена 5. септембра 1997. године. Матична школа располаже са 8 учионица; 3 кaбинета( физика, хемија, физичко васпитање) и кабинетом имформатике; школском библиотеком са преко  3000 књига; трпезаријом и кухињом са преко 250 оброка; три кацеларијске просторије. За наставу физичког васпитања користи се спортски терен (ногомет, рукомет, кошарка, одбојка, атлетика), док се у зимском периоду настава изводи у учионицама и у холу школе. Школа има два издвојена одељења у оближњим селима Стајковцу и Батуловцу. Стара зграда четворогодишње школе у Стајковцу реновирана је у октобру 1999.године чиме су ученицима омогућени бољи услови за рад и пријатнији амбијент. У току школске 2000/2001.године адаптирана је и школска зграда у Батуловцу.

 Школу похађа 318 ученика и тај се број повећава сваке године. Школа има мотивисани и амбициозни наставни кадар и високе образовне стандарде. Из искуства је познато да се права ефикасност у учењу и добри резултати постижу у условима који обезбеђују радну, инспиративну атмосферу у којој ученици могу да уче, изражавају своју индивидуалност и таленте. Наша школа се залаже за уважавање потреба ученика, њихово свестрано испољавање, квалитетно образовање, напредовање и задовољство у раду.

Scroll to Top